Výstavba Bytového domu s 12 bytovými jednotkami na vlastnom pozemku.
Termín realizácie 09.2019 – 05.2022.

Investor: SYMBIOMEDIC SK, družstvo Bratislava

Cena stavby: 654 000€

Referencie: Karol Báťka, 0908 029 199